Stamp-aop Stamp-ey Stamp-deloitte Stamp-sga Stamp-fd Stamp-bca

Werkwijze

Project aanpak

TTY heeft het SCRUM framework omarmd voor de uitvoering van zijn projecten. Deze moderne Agile benadering faciliteert een snelle en transparante Time-to-Market met de gewenste functionaliteit. SCRUM hanteert zogenaamde sprints, waarbij de hoeveelheid te ontwikkelen functionaliteit wordt vastgelegd in nauw overleg met de opdrachtgever. Een sprint duurt maximaal vier weken, maar kan meerdere releases bevatten. Door deze korte cycli kan voortschrijdend inzicht eenvoudig worden ingepast in het totale project. SCRUM projecten hebben een significante hogere succesratio dan tradioneel uitgevoerde projecten.

Projectteam

TTY zal samen met de opdrachtgever een team vormen. Het team bestaat tenminste uit een projectmanager, ook wel ScrumMaster genoemd, een of meerdere ontwikkelaars en een klantvertegenwoordiger, Product Owner genoemd. Al naar gelang de behoefte binnen het project kan het team uitgebreid worden met analisten, interaction designers, (flash) designers, database ontwikkelaars en test-engineers.

Specificaties

Er worden één of meerdere workshops georganiseerd waarin de wensen en eisen van de opdrachtgever worden uitgewerkt en vastgelegd. Resultaat hiervan is een uitputtende lijst requirements, in SCRUM de product backlog genoemd. Deze wordt vervolgens geprioritiseerd en gegroepeerd tot logische eenheden, die binnen één sprint passen. Dit is een iteratief proces, waardoor de hele product backlog wordt opgedeeld in sprints. In samenwerking met de klant wordt per sprint de requirements verder gespecificeerd door middel van diverse modeleertechnieken. Voorbeelden zijn user stories, use cases, wireframes, storyboards en flow diagrammen.

Op basis van deze specificaties wordt de definitieve sprint samengesteld, waaraan non-stop zal worden ontwikkeld en getest.

Full service partner

TTY is een Full Service Internet Partner. Dat betekent dat TTY eventuele onderaannemers aanstuurt. Ook zorgt TTY voor hosting, domeinnamen en andere diensten, waarbij TTY altijd aanspreekpunt blijft voor de opdrachtgever.